България
6400 Димитровград
ул. „Бродско шосе“ № 1

Изп. Директор - инж. Панчо Панев
тел.: +359 391 6 31 52
e-mail: pancho.panev@klimatech.bg

Маркетинг и търговски отдел:
тел.: +359 391 6 31 57
факс: +359 391 6 31 57
e-mail: info@klimatech.bg
e-mail: office@klimatech.bg

За доставки и запитвания:
e-mail: trade.department@klimatech.bg

За техническа информация:
e-mail: technical.department@klimatech.bg

http://www.klimatech.bg
Име:*
Телефон:*
Електронна поща*
Запитване*
полетата означени с * са задължителни
изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018