Уважаеми клиенти,

Молим за Вашата отзивчивост за попълване на нашата анкетна карта. Информацията ще се използва за подобряване качеството на произвежданите от нас продукти, с цел удовлетворяване на изискванията Ви.

Благодарим Ви предварително за сътрудничеството.

За връзка: факс: 0391 6 31 53

Анкетна карта

 1. 1. Кои наши продукти ползвате (познавате):
  • · Климатични камери
  • · Въздухоотоплителни апарати тип ВА
  • · Бокс вентилационен тип БВ
  • · Калорифери тип КСА
  • · Прахоуловители: тип ПДС 1.8
  • · Прахоуловители: тип ФРКИ – 60
  • · Прахоуловители: тип ФДИ
  • · Прахоуловители: тип ПВПН
  • · Други
 2. 2. Задоволява ли Ви дизайна на нашите продукти?
  не
  да
 3. 3. Удовлетворени ли сте от сервизното обслужване?
  не
  да
 4. 4. Предпочитате ли нашите продукти пред вносните от същият тип?
  не
  да
 5. Препоръки
 6. Вие сте:
  (фирма, адрес)
 7. Дата: 15.12.2018
изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018