Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Ръкавният филтър с импулсно продухване ФРКИ-60 е предназначен за улавяне на финодисперсни прахове
Стационарен прахоуловител тип ПДС 1.8
Прахоуловителят ПДС 1.8 е предназначен да улавя негорими и невзривоопасни прахове и фини стружки
ДЖОБНИ ФИЛТРИ ТИП ФДИ
Филтрите тип ФДИ са сухи джобни филтри с импулсно продухване и са предназначени да очистват изходящия въздух в пневмотранспортни инсталации от химически неагресивни, взривобезопасни и негорими прахове.
ФИЛТЪР ДЖОБЕН СЕКЦИОНЕН ТИП ФДИ
Филтрите секционен тип ФДИ са сухи джобни филтри с импулсно продухване. Праховата смес трябва да е химически неагресивна и взривобезопасна.
Циклони центробежни тип ЛИОТ 1÷10
Предназначени са за грубо и средно очистване на сух въздух или газ от прах. Праховата смес трябва да е химически неагресивна и взривобезопасна.
изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018