Предназначение

Въздухооплителните апарати тип ВА са предназначени да отопляват и вентилират големи производствени помещения, складове, гаражи, спортни зали и други взриво- и пожаробезопасни помещения. Като топлоносител използуват топла вода или пара. Апаратите са компактни изделия. Външната им форма е с опростена модерна линия-правилна призма. Конструкцията им позволява стенен и таванен монтаж.

Устройство и принцип на работа:

Въздухоотоплителните апарати тип ВА-2.5 са изградени от следните възли:

• Осов вентилатор с електродвигател – тип ОВ -4.4. Кожухът на вентилатора,който служи едновременно и за заден капак на апарата, се изработва от листова стомана. Смукателният отвор се оформя чрез радиус, предпоставка за минимални аеродинамични съпротиви на въздуха.

• Корпус - от листова стомана с прахово покритие.

• Топлообменник – за вода и пара –на база оребрена тръба ф25х2 с алуминиеви ребра със стъпка 9 навивки на инч. Изпълняват се двуредови и триредови.

• Захранващите и отвеждащите щуцери на топлообменника са изведени странично. При транспорт и съхранение, щуцерите са затворени с предпазни пластмасови тапи.

• Жалузийна решетка – стенно и таванно изпълнение с подвижни ръчно регулируеми клапи. Засмукваният от вентилатора въздух преминава през топлообменника,загрява се и през жалузийните клапи се нагнетява в помещението.

Основни технически параметри на въздухоотоплителните апарати

Технически параметри Единица BA-1 BA-1.5 BA-2.5 BA-3.3 BA-5
1 Дебит на вентилатора m³/h 1000 1500 2500 3300 5000
2 Честота на въртене на вала на вентилатора min¯¹ 1360 1360 1360 1000 1500
3 Топлинна мощност при температура на входящия въздух tвх. в-х = 15ᵒС .
- за топлоносител вода 90/70ᵒС W 9000 13000 22000 27000 36400
-за топлоносител пара с налягане 0.1 MPa и температура 120ᵒС W 9000 15000 25000 43000 59000
4 Максимално работно налягане на топлоносителя MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5 Монтирана електрическа мощност kW 0.09 0.10 0.18 0.37 0.55
6 Захранващо напрежение с V 220 220 380 380 380
7 Ниво на звуково налягане на разстояние 5m dB 50 50 60 60 70

Основни габаритни размери на въздухоотоплителните апарати:

Габаритни размери, mm ВА 1 ВА 1.5 ВА 2.5 ВА 3.3 ВА 5
1 Височина Н 479 504 559 710 710
2 Широчина В 479 504 559 640 640
3 Дължина L 270 270 270 270 270

Принципна схема на въздухоотоплителен апарат:

изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018