Общи данни

Калориферите от предлагания ред са предназначени за загряване на въздуха при въздушни отопления, вентилационни и климатични инсталации. Като работно вещество се използва топла вода с максимална темпе ратура + 180°С или пара с -налягане до 0.6 МРа.

Топлообменната повърхност на калориферите е изработена от оребрени тръби на база стоманена тръба и алуминиеви ребра. Оребрените тръби се получават по метода на екструзия или навиване.на алуминиево фолио около стоманената тръба. Този вид оребрени тръби са високоефективни с гарантирано високо качество.

Общият вид на калорифера е показан на фигурата. Основните техничесни данни са показани в таблиците.

Фиг. 1 Общ вид и основни габаритни размери на калориферите КСА.

Таблица 1. Присъединителни размери по работен флуид.

Типоразмер Размери, mm Диаметър на тръбите за подвързване в (“)
L1 L2 L3 L4 Тип КСА Е Тип КСА Д Тип КСА Т
КСА 1 190 68 102 260 1" 1" 1 ¼" 1" 1 ¼" 1 ¼"
КСА 2 270 68 102 300 1" 1" 1 ¼" 1" 1 ¼" 1 ¼"
КСА 3 340 68 102 380 1" 1" 1 ½" 1" 1 ½" 1 ¼"
КСА 4 460 68 102 500 1 ¼" 1" 1 ½" 1" 1 ½" 1 ¼"
КСА 5 570 78 102 620 1 ¼" 1" 2" 1 ¼" 2" 1 ¼"
КСА 6 730 78 102 780 1 ¼" 1" 2" 1 ¼" 2" 1 ¼"
КСА 7 890 78 102 940 1 ¼" 1" 2" 1 ¼" 2" 1 ¼"

Таблица 2. Габаритни размери и топлообменна повърхност на калориферите.

Типоразмер Номинална топлообм. повърхн. m2 Габаритни размери в mm Маса, kg
Дължина Височина Дълбочина
КСА - Е - 1 2.7 694 384 75 23.0
КСА - Е - 2 4.4 814 464 75 31.5
КСА - Е - 3 5.9 934 544 75 38.0
КСА - Е - 4 9.9 1114 664 75 59.0
КСА - Е - 5 13.8 1334 784 75 73.2
КСА - Е - 6 20.4 1574 944 75 97.0
КСА - Е - 6 29.8 1814 1104 75 123.7
КСА - Д - 1 5.3 694 384 112 37.0
КСА - Д - 2 7.7 814 464 112 47.0
КСА - Д - 3 12.0 934 544 112 57.7
КСА - Д - 4 18.1 1114 664 112 86.0
КСА - Д - 5 27.6 1334 784 112 121.5
КСА - Д - 6 40.8 1574 944 112 170.8
КСА - Д - 7 56.7 1814 1104 112 222.4
КСА - Т - 1 8.0 694 384 147 47.8
КСА - Т - 2 11.6 814 464 147 66.0
КСА - Т - 3 17.9 934 544 147 87.0
КСА - Т - 4 23.2 1114 664 147 125.7
КСА - Т - 5 41.4 1334 784 147 175.5
КСА - Т - 6 61.3 1574 944 147 240.7
КСА - Т - 7 85 1814 1104 147 319.0

Фиг. 2 Означение на калориферите. Примерно означение КСА Е1П – калорифер от стоманени тръби с алуминиеви ребра, едноредов, типоразмер за присъединяване №1 с работен флуид топла вода.

Фиг. 3. Общ вид на калориферите тип КСА.

Топлотехнически характеристики на калориферите тип КСА

Специфичното топлинно натоварване на спрямо външната оребрена повърхност е дадена в таб. 3.

Табл. 3 Топлотехнически характеристики на калориферите при работа с топла вода и пара.

При работа с топла вода При работа с пара
Специфичното топлинно натоварване минимум 1400 W/m2 Специфичното топлинно натоварване минимум 2600 W/m2
Температура на входящата топла вода tвода, вх = 90 °C Налягане на парата 0,01 МРа
Температура на изходящата топла вода tвода, изх = 70 °C Температура на входящия въздух tвъздуx = 15°С
Температура на входящия въздух tвъздуx = 15°С Скорост на въздуха в живото сечение 5 m/s
Скорост на въздуха в живото сечение 5 m/s empty empty

Табл. 4 Основни данни за топлообменника на калориферите тип КСА.

Типоразмер Светло сечение по въздух, m2 Брой оребрени тръби Живо сечение по топлоносител вода 10-2.m2
Е Д Т Е Д Т
КСА 1 0.092 6 12 18 3.14 9.42 15.7
КСА 2 0.16 8 14 21 6.28 9.42 12.56
КСА 3 0.223 9 18 27 6.28 15.7 21.98
КСА 4 0.352 12 11 33 6.28 9.42 21.98
КСА 5 0.509 14 28 42 9.42 21.98 21.98
КСА 6 0.781 17 34 51 9.42 18.84 21.98
КСА 7 1.11 21 40 60 12.56 25.12 40.82
изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018