Предназначение

Каминната горивна камера служи за отопление на малки жилищни сгради, къщи и други битови помещения. Предназначена е за вграждане в различни интериорни камини. Горивната камера е произведена от стоманена ламарина с дебелина 3 и 4 мм. Повърхността е защитена с топлоустойчива боя с черен цвят. Горивната камера е обградена с водна риза, която приема топлината от изгарянето на дървесинта и я предава на водата. Отоплението се извършва на 70% чрез загрятата вода и 30% чрез конвекция и излъчване от горивната камера.

Устройство и принцип на работа:

Горивните камери са стоманени с водна риза за изгаряне на твърдо гориво – дърва и дървени брикети. Проектирана е да работи с температура на водата от 90 °C до 90 °C и максимално работно налягане 0.2 MPa.

Конструкцията на камината е стоманена, затворена, включваща водна риза от трите страни на огнището и два колектора над и под предния отвор. Подът на огнището е също с водна риза, изработена от безшевни тръби, изпълняващи ролята на скара над пепелника. Пространството под скарата се свързва чрез тръба 76 mm с външен въздух, като по този начин се осигурява кислород за горене от извън помещението, а кислородът в помещението се запазва. Камините се изработват с вратичка от термоустойчиво керамично стъкло с дебелина 5 mm.

Гориво

Горивната камера е предназначена за изгарянето на дървесна маса или дървени брикети. При използването на дървени цепеници се препоръчва използването на сухи дърва, отлежали на сухо поне две години.

Използването на дърва с висока влажност намалява топлинната мощност на горивната камера, горивният процес е влошен, отделят се димни газове с много примеси, които образуват отлагания по стените на горивната камера и димоотвода. Разходът на гориво се увеличава значително със съдържанието на влага в дървата.

Забранява се използването на различни видове горива, освен дъресна маса. Изгарянето на пласмаси и гуми води до отделянето на голямо количество сажди и отровни вещества в околната среда.

Примерна схема на свързване

Препоръчителната схема на свързване е дадена на фиг. 3.

Таблица 1. Основни технически параметри.

Технически параметри Единица К1 К2 Ъглов тип
1 Номинална мощност
- на водната риза
- на камината
kW
20
3

25
4

29
5
2 Максимално работно налягане във водната риза MPa 0.2 0.2 0.2
3 Минимална тяга на комина Pa 15 15 15
4 Разход на гориво kg/h 5.5 6.8 8
5 Диаметър на димоотвода mm 160 160 160
7 Температура на водата
- Максимална
- Минимална
°C
90
60

90
60

90
60

Фиг. 1. Габаринти размери на горивна камера с цял лицев панел тип К1.
1. Пепелник;
2. Горивна камера
3. Димоотвод
4. Лицев панел
5. Отвори за въздух
6. Клапа за свеж въздух
7. Изход за гореща вода
8. Вход студена вода

Фиг. 2. Габаринти размери на горивна камера без лицев панел тип К2.
1. Пепелник;
2. Горивна камера
3. Димоотвод
4. Лицев панел
5. Отвори за въздух
6. Изход за гореща вода
7. Вход студена вода

Фиг. 3. Препоръчителна схема на свързване на горивната камера към отоплителната система.
1. Димоотвод;
2. Клапа за свеж въздух
3. Циркупационна помпа
4. Филтър
5. Обезвъздушител
6. Отоплително тяло
7. Регулиращ вентил
8. Разширителне съд – отворен
9. Преливник
10. Манометър
11. Термометър
12. Тръбопровод студена вода
13. Горивна камера

изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018