Предназначение

Нагнетателно- смукателеният бокс с рекуператор тип НСБ, оползотворява енергията на топлината или студа на отработения въздух, преди изхвърлянето му в атмосферата. Използва се, когато рециркулацията на въздуха е невъзможна. Осъществява се икономия на енергия до 70%.

Вграденият рекуператор въздух-въздух е изработен от метал, което гарантира максимално добър топлообмен.

Принципна схема на нагнетателно- смукателеният бокс с рекуператор тип НСБ.

Основни технически данни и характеристики на нагнетателно- смукателеният бокс с рекуператор тип НСБ.
Тип апарат Дебит m3/h Габаритни размери Действителен Нсв Аеродинамични загуби Ра
дължина mm височина mm ширина mm Св. напор нагнетяване Нсвн [Ра] Св. напор засмукване Нсвн [Ра]
НСБ 0.5 500 1100 1000 350 104
94
150
140
140
НСБ 0.8 800 1250 1170 400 169
119
225
175
140
НСБ 1.7 1700 1530 1450 500 240
111
305
175
140
НСБ 2 2000 1390 1360 700 115
115
145
180
180
210
140
НСБ 2.15 2150/1900 1530 1750 550 145
90
210
140
140
НСБ 3.2 3200 1670 1790 600 260 210 140
НСБ 4.25 4250 1810 1980 700 220 310 140
НСБ 4.5 4500 1810 1980 800 140
140
140
230
230
230
140
НСБ 4.8 4800 2100 2260 800 213 290 140
НСБ 5.5 5500 2100 2200 1000 180
180
270
270
140
НСБ 10 10000 2400 2800 1100 332
182
410
260
140
Тип апарат Данни за нагнетателен вентилатор
Тип „Ziehl-abegg” Германия Дебит m³/h Статичен напор Ра Вградена мощност кW Обороти min¯¹ Захр. Напр. V
НСБ 0.5 RH22M-2DK-1B.1R
RH22M-2EK-1B.1R
500
500
400
390
0.19
0.20
2770
2640
380
220
НСБ 0.8 RH25M-2DK-3B.1R
RH25M-2EK-3B.1R
800
800
480
430
0.28
0.29
2740
2670
380
220
НСБ 1.7 RH28M-2DK-3F.1R
RH28M-2EKL-3F.1R
1700
1700
580
450
0.57
0.54
2750
2680
380
220
НСБ 2 RH45M-VDK-4F.1R
RH45M-4DK-4F.1R
RH45M-4EK-4L.1R
2000
2000
2000
400
400
430
0.69/0.36
0.69
0.74
1230/900
1230
1280
380
380
220
НСБ 2.15 RH31M-2DK-3F.2R
RH31M-2EK-3F.2R
2150
1900
480
370
0.68
0.68
2680
2470
380
220
НСБ 3.2 RH35M-2DK-6K.3R 3000 650 1.55 2880 380
НСБ 4.25 RH45M-2DK-6K.2R 4250 600 2.50 2810 380
НСБ 4.5 RH50M-VDK-6F.1R
RH50M-4DK-6F.1R
RH50M-4EK-6K.1R
4500
4500
4500
480
480
480
1.2/0.78
1.25
1.3
1320/900
1340
1320
380
380
220
НСБ 4.8 RH50M-2DK-7M.2R 4800 580 2.90 2750 380
НСБ 5.5 RH56M-4DK-6K.1R
RH56M-VDK-6K.1R
5500
5500
500
500
1.8
1.8/0.96
1230
1230/860
380
380
НСБ 10 RH63M-4DK-7Q.1R
RH63M-VDK-7Q.1R
10000
10000
800
650
4.1
3.9/2.7
1380
1340/1060
380
380
Тип апарат Данни за смукателен вентилатор
Тип „Ziehl-abegg” Германия Дебит m³/h Статичен напор Ра Вградена мощност кW Обороти min¯¹ Захр. Напр. V
НСБ 0.5 RH22M-2DK-1B.1R
RH22M-2EK-1B.1R
500
500
400
390
0.19
0.20
2770
2640
380
220
НСБ 0.8 RH25M-2DK-3B.1R
RH25M-2EK-3B.1R
800
800
480
430
0.28
0.29
2740
2670
380
220
НСБ 1.7 RH28M-2DK-3F.1R
RH28M-2EKL-3F.1R
1700
1700
580
450
0.57
0.54
2750
2680
380
220
НСБ 2 RH45M-VDK-4F.1R
RH45M-4DK-4F.1R
RH45M-4EK-4L.1R
2000
2000
2000
400
400
430
0.69/0.36
0.69
0.74
1230/900
1230
1280
380
380
220
НСБ 2.15 RH31M-2DK-3F.2R
RH31M-2EK-3F.2R
2150
1900
480
370
0.68
0.68
2680
2470
380
220
НСБ 3.2 RH35M-2DK-6K.3R 3000 650 1.35 2880 380
НСБ 4.25 RH45M-2DK-6K.2R 4250 600 2.50 2810 380
НСБ 4.5 RH50M-VDK-6F.1R
RH50M-4DK-6F.1R
RH50M-4EK-6K.1R
4500
4500
4500
480
480
480
1.2/0.78
1.25
1.3
1320/900
1340
1320
380
380
220
НСБ 4.8 RH50M-2DK-7M.2R 4800 580 2.90 2750 380
НСБ 5.5 RH56M-4DK-6K.1R
RH56M-VDK-6K.1R
5500
5500
500
500
1.8
1.8/0.96
1230
1230/860
380
380
НСБ 10 RH63M-4DK-7Q.1R
RH63M-VDK-7Q.1R
10000
10000
800
650
4.1
3.9/2.7
1380
1340/1060
380
380
Тип апарат Охл. мощност Qохл-Kw тип Данни за охладител на студена вода 7/12°С
tизх. в-х °С φ% Топлооб. повърхн. m² Bеф mm Hеф mm ΔPв-х Pa ΔPвд кPa Монтаж
НСБ 0.5 2.5
СОХ 2
18
78
3.90 260 250 26 0.32 И
НСБ 0.8 3.5
СОХ 3
18
78
8.18 310 300 47 0.47 И
НСБ 1.7 7.5
СОХ 3
18
78
15.62 410 450 53 1.45 И
НСБ 2 9
СОХ 3
18
78
18.50 610 350 56 3.88 И
НСБ 2.15 9.6
СОХ 3
18
78
19.30 460 500 55 1.38 И
НСБ 3.2 15
СОХ 3
18
78
26.16 400 800 62 1.20 В
НСБ 4.25 19
СОХ 3
18
78
36.60 500 900 56 1.77 В
НСБ 4.5 20
СОХ 3
18
78
48.60 600 1000 42 1.94 В
НСБ 4.8 21.5
СОХ 3
18
78
48.60 600 1000 42 1.94 В
НСБ 5.5 25
СОХ 3
18
78
42.12 780 1000 23 1.84 В
НСБ 10 45
СОХ 3
18
78
84.00 870 1200 58 6.53 В
Тип апарат Мах. Qот кW Данни за отоплител СОТ – Цветен: Cu – Al Вода 90/70°С
t° изх. в-х °С Топлооб. повърхн. m² Bеф mm Hеф mm ΔPв-х Pa ΔPвд кPa
НСБ 0.5 4.43
COT 1
30 1.95 260 250 10 0.03
НСБ 0.8 6.40
COT 1
27 2.73 310 300 13 0.05
НСБ 1.7 13.50
COT 1
26 5.20 410 450 15 0.11
НСБ 2 17
COT 1
28 6.16 610 350 15 0.26
НСБ 2.15 16.3
COT 1
27.5 6.44 460 500 15 0.62
НСБ 3.2 21.5
COT 1
25 7.14 510 500 27 0.18
НСБ 4.25 29
COT 1
27 9.33 610 550 27 0.36
НСБ 4.5 32.60
COT 1
28 10.86 710 550 23 0.34
НСБ 4.8 33
COT 1
29 10.86 710 550 26 0.4
НСБ 5.5 41.20
COT 1
31 14.00 910 550 21 0.46
НСБ 10 68.30
COT 1
30 22.00 1010 800 26 0.54
Тип апарат Данни за рекуператора
зима 16°С/86%; лято 33°С/32%
t°пом = 18°С/45%; t°пом = 26°С/45%
Електрокалорифер
Размер a mm Диаг. Т mm Дебелина h - mm t°изх.з°C
t°изх.л°C
Аер. заг. ΔPср Ра Ел. мощност kW Захр. Напреж. V Ток на фаза А ΔPв-х Ра
НСБ 0.5 300 405 250 3.3
29.7
104
113
4.5 220 20 5
НСБ 0.8 400 536 300 3.3
29.8
100
115
6.0 220 27.3 8
НСБ 1.7 500 677 400 2.6
29.9
120
135
13.5 380 32.6 12
НСБ 2 500 677 600 3.0
29.8
75
80
16.5 380 43.6 15
НСБ 2.15 600 819 450 4.8
29.5
120
130
16.5 380 43.6 15
НСБ 3.2 700 960 500 4.9
29.5
140
150
21.0 380 55.5 10
НСБ 4.25 800 1101 600 6.4
29.2
143
150
28.5 380 75.3 22
НСБ 4.5 800 1101 700 6.5
29.2
117
125
33.0 380 87.2 25
НСБ 4.8 1000 1384 700 8.0
28.9
140
151
33.0 380 87.2 26
НСБ 5.5 1000 1384 900 8.1
28.9
120
130
40.5 380 107.0 30
НСБ 10 1200 1667 1000 9.4
28.6
230
250
- - - -
изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018