Приложение

За оребряването на тръбите се използва високоефективна технология по метода на навиване на алуминиева лента или по метода на екструзия на алуминиева тръба.

Топлообменните апарати се произвеждат с основна черна, неръждаема или цветна тръба, оребрена с алуминиеви ребра, по един от посочените по-долу варианти.

изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018