Въздухоотоплителен апарат тип ВА
Въздухооплителните апарати тип ВА са предназначени да отопляват и вентилират големи производствени помещения, складове, гаражи, спортни зали и други взриво- и пожаробезопасни помещения. Като топлоносител използуват топла вода или пара. Апаратите са компак
Подробна информация за продукта:
Въздухоотоплителен апарат тип ВА
Други продукти от същата категория
Оребрени тръби
Калорифери с алуминиеви ребра тип КСА
Въздухоохладители
Кожухотръбни топлообменници
Блок генератор за горещ въздух тип БГ 1