Кожухотръбни топлообменници
Намират приложение в хранително-вкусовата промишленост, както и в различни промишлени установки, включително за охлаждане на маслото на хидроагрегатите във ВЕЦ и ПАВЕЦ.
Подробна информация за продукта:
Кожухотръбни топлообменници
Други продукти от същата категория
Оребрени тръби
Въздухоотоплителен апарат тип ВА
Калорифери с алуминиеви ребра тип КСА
Въздухоохладители
Блок генератор за горещ въздух тип БГ 1