Секция вентилационна
Вентилаторните секции тип СВ са главния функционален елемент от секционните климатични камери. Те осигуряват аеродинамичните параметри - дебит и наляганe, в процеса на климатизация на въздуха в секционните климатични камери.
Подробна информация за продукта:
Секция вентилационна
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция универсална
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция шумозаглушителна
Секция рекуперативна
Секция овлажнителна
Нагнетателно - смукателен бокс
Елементи към климатичните инсталации