Секция рекуперативна
Оползотворява енергията на топлината или студа на отработеният въздух преди изхвърлянето му в атмосферата.Използва се когато рециркулацията на въздуха е невъзможна. Осъществява се икономия на енергия до 70 %.
Подробна информация за продукта:
Секция рекуперативна
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция универсална
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция вентилационна
Секция шумозаглушителна
Секция овлажнителна
Нагнетателно - смукателен бокс
Елементи към климатичните инсталации