Елементи към климатичните инсталации
Изработват се с размери по желание на клиента и съгласно представените проекти по ОВК.
Подробна информация за продукта:
Елементи към климатичните инсталации
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция универсална
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция вентилационна
Секция шумозаглушителна
Секция рекуперативна
Секция овлажнителна
Нагнетателно - смукателен бокс