Ден на отворените врати ще се проведе в  „Климатех” АД на 31 август (четвъртък) от 9.00 ч.
Tuesday, 29 August 2023
Ден на отворените врати ще се проведе в „Климатех” АД на 31 август (четвъртък) от 9.00 ч.

Ден на отворените врати ще се проведе в  „Климатех” АД на 31 август (четвъртък) от 9.00 ч.

Събитието се провежда във връзка с изпълнение на проект № BGLD-1.007-0005 „Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местна заетост и създаване

Целта е да се представят пред обществеността в Димитровград, постигнатите резултати от изпълнението на проекта, който е с финансиране на обща стойност 315 225 лв и краен срок за изпълнение 30 април 2024 г. 

Проектното предложения на „Климатех” АД е насочено към създаване на възможности за трудова реализация и повишаване квалификацията на безработни лица, чрез въвеждане на иновативни методи за  придобиване на професионални умения и компетентности

Конкретните дейностите включват:

- Осъществяване на подбор на безработни лица и/или лица от уязвими групи и назначаване на 3 от тях на трудов договор в „Климатех” АД;

- Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за лазерно и орбитално заваряване, което е иновативно за общината и с което да работят новоназначените безработни

- Провеждане на обучение на  млади хора за придобиване на умения и компетентности за работа със заваръчно оборудване за лазерно и орбитално заваряване, с цел успешното им включване в местния пазар на труда.


От „Климатех” АД канят на събитието всички, които желаят да се запознаят с възможностите на лазерното и орбитално заваряване, а също и с дейността на фирмата като цяло.