Saturday, 15 December 2018
"Климатех" АД произведе шумозаглушители за новият завод "Биовет" АД

През септември 2018 г., Климатех произведе шумозаглушители за новият завод за фуражни добавки, активни субстанции и лекарствени средства за животни "Биовет" АД в гр.Пещера.