Въздухоохладители
За охлаждане на топъл въздух със студена вода. Използват се за охлаждане на топлия въздух на генераторите на ВЕЦ и ПАВЕЦ.
Подробна информация за продукта:
Въздухоохладители
Други продукти от същата категория
Оребрени тръби
Въздухоотоплителен апарат тип ВА
Калорифери с алуминиеви ребра тип КСА
Кожухотръбни топлообменници
Блок генератор за горещ въздух тип БГ 1