Центробежни скрубери
Центробежните скрубери са за тънко очистване на въздуха от прах, по специално при обработване и транспортиране на пясък, кокс, мрамор, различни руди и т.н.
Подробна информация за продукта:
Центробежни скрубери
Други продукти от същата категория
Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Стационарен прахоуловител ПДС 1.8
Джобни филтри тип ФДИ
Филтър джобен секционен тип ФДИ
Циклони центробежен тип ЛИОТ 1˖10
Пеновихров прахоуловител ПВПН - 5˖45