Секционни климатични камери тип скк
Системите за вентилация и климатизация са предназначени за автоматично поддържане в закрито помещение на зададените параметри на въздуха (температура, относителна влажност, чистота и скорост на движение на въздуха) с цел да осигури оптимални условия за комфорт на хората в помещението и за осигуряването на технологичен процес.
Подробна информация за продукта:
Секционни климатични камери тип скк
Други продукти от същата категория
Секция универсална
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция вентилационна
Секция шумозаглушителна
Секция рекуперативна
Секция овлажнителна
Нагнетателно - смукателен бокс
Елементи към климатичните инсталации