Секция универсална
Служат за свързващо звено на Секционните климатични камери със смукателната и нагнетателна въздуховодна система, смесват потоци въздух с различни параметри и обръщат посоката на въздушния тракт на 90 или 180°, могат да нагряват въздуха, посредством ел. нагревателна панела.
Подробна информация за продукта:
Секция универсална
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция вентилационна
Секция шумозаглушителна
Секция рекуперативна
Секция овлажнителна
Нагнетателно - смукателен бокс
Елементи към климатичните инсталации