Секция филтърна
Филтърната секция служи за пречистване на входящия в климатичната камера въздух и в редки случай за пречистване на изходящия въздух. Към секционната климатична камера могат да се използват два типа филтри за пречистване на въздуха: касетъчни филтри и джобни филтри.
Подробна информация за продукта:
Секция филтърна
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция универсална
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция вентилационна
Секция шумозаглушителна
Секция рекуперативна
Секция овлажнителна
Нагнетателно - смукателен бокс
Елементи към климатичните инсталации