Секция охладителна
За охлаждането на въздуха в климатичните камери се използват повърхностни топлообменни апарати. Топлоносителят може да бъде вода, незамръзващ разтвор на етиленгликол или пара. В някой случаи може да се използват и електрически подгреватели на въздуха.
Подробна информация за продукта:
Секция охладителна
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция универсална
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция вентилационна
Секция шумозаглушителна
Секция рекуперативна
Секция овлажнителна
Нагнетателно - смукателен бокс
Елементи към климатичните инсталации