Секция шумозаглушителна
Шумозаглушителните секции са предназначени да намаляват нивото на звуковото налягане на климатичните камери до ниво, определено от санитаро-хигиенните норми. Шумозаглушителните секции намират приложение като елемент на климатичните, вентилационно-отоплителни и вентилационни инсталации.
Подробна информация за продукта:
Секция шумозаглушителна
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция универсална
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция вентилационна
Секция рекуперативна
Секция овлажнителна
Нагнетателно - смукателен бокс
Елементи към климатичните инсталации