Секция овлажнителна
За овлажняване на въздуха в секционните камери обикновено се използват дюзова оросителна камера или парен овлажнител
Подробна информация за продукта:
Секция овлажнителна
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция универсална
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция вентилационна
Секция шумозаглушителна
Секция рекуперативна
Нагнетателно - смукателен бокс
Елементи към климатичните инсталации