Нагнетателно - смукателен бокс
Централни климатични и вентилационни инсталации за битови нужди и заведения за обществено хранене, игрални зали, клубове и други, с вграден рекуператор.
Подробна информация за продукта:
Нагнетателно - смукателен бокс
Други продукти от същата категория
Секционни климатични камери тип скк
Секция универсална
Секция филтърна
Секция отоплителна
Секция охладителна
Секция вентилационна
Секция шумозаглушителна
Секция рекуперативна
Секция овлажнителна
Елементи към климатичните инсталации