Блок генератор за горещ въздух тип БГ 1
Предназначен е да подгрява индиректно въздух за технологични нужди. Захранва сушилните на линиите за керамика. Като източник на енергия може да се използва мазут и природен газ – един и същ генератор може да работи и с двата вида гориво.
Подробна информация за продукта:
Блок генератор за горещ въздух тип БГ 1
Други продукти от същата категория
Оребрени тръби
Въздухоотоплителен апарат тип ВА
Калорифери с алуминиеви ребра тип КСА
Въздухоохладители
Кожухотръбни топлообменници