Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Ръкавният филтър с импулсно продухване ФРКИ-60 е предназначен за улавяне на финодисперсни прахове.
Подробна информация за продукта:
Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Други продукти от същата категория
Стационарен прахоуловител ПДС 1.8
Джобни филтри тип ФДИ
Филтър джобен секционен тип ФДИ
Циклони центробежен тип ЛИОТ 1˖10
Пеновихров прахоуловител ПВПН - 5˖45
Центробежни скрубери