Стационарен прахоуловител ПДС 1.8
Прахоуловителят ПДС 1.8 е предназначен за улавя негорими и невзривоопасни прахове и фини стружки.
Подробна информация за продукта:
Стационарен прахоуловител ПДС 1.8
Други продукти от същата категория
Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Джобни филтри тип ФДИ
Филтър джобен секционен тип ФДИ
Циклони центробежен тип ЛИОТ 1˖10
Пеновихров прахоуловител ПВПН - 5˖45
Центробежни скрубери