Джобни филтри тип ФДИ
ФДИ са сухи джобни филтри с импулсно продухване и са предназначени да очистват изходящия въздух в пневмотранспортни инсталации от химически неагресивни, взривоопасни и негорими прахове
Подробна информация за продукта:
Джобни филтри тип ФДИ
Други продукти от същата категория
Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Стационарен прахоуловител ПДС 1.8
Филтър джобен секционен тип ФДИ
Циклони центробежен тип ЛИОТ 1˖10
Пеновихров прахоуловител ПВПН - 5˖45
Центробежни скрубери