Филтър джобен секционен тип ФДИ
Филтрите секционен тип ФДИ са сухи джобни филтри с импулсно продухване. Праховата смес, трябва да е химически неагресивна и взривобезопасна.
Подробна информация за продукта:
Филтър джобен секционен тип ФДИ
Други продукти от същата категория
Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Стационарен прахоуловител ПДС 1.8
Джобни филтри тип ФДИ
Циклони центробежен тип ЛИОТ 1˖10
Пеновихров прахоуловител ПВПН - 5˖45
Центробежни скрубери