Циклони центробежен тип ЛИОТ 1˖10
Предназначени са за грубо и средно очистване на сух въздух или газ от прах. Праховата смес, трябва да е химически неагресивна и взривобезопасна.
Подробна информация за продукта:
Циклони центробежен тип ЛИОТ 1˖10
Други продукти от същата категория
Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Стационарен прахоуловител ПДС 1.8
Джобни филтри тип ФДИ
Филтър джобен секционен тип ФДИ
Пеновихров прахоуловител ПВПН - 5˖45
Центробежни скрубери